นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกับผู้ปกครอง เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้จัดโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566

11 ส.ค. 66