นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกับโรงเรียนขามทะเลสอวิทยาได้จัดโครงการวัยเรียน วัยใส ห่วงสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

10 ส.ค. 66