นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ได้ไปร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ร่วมพลังจิตอาสา ชาว ขาม,สอ” เราทำความดีด้วยหัวใจ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอขามทะเลสอ

18 ต.ค. 60

นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ได้ไปร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ร่วมพลังจิตอาสา ชาว ขาม,สอ” เราทำความดีด้วยหัวใจ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอขามทะเลสอ