นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2566

25 ส.ค. 66