นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ กองสวัสดิการสังคม พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ประจำปีงบประมาณ 2566

25 ส.ค. 66