นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการชุมชน ได้จัดให้มีการประชุมสมาชิกสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ครั้งที่ 1 / 2566

05 ก.ย. 66