นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ประธานชุมชน ผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ได้ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2567

21 ก.ย. 66