นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน พี่ น้อง ประชาชน ได้ร่วมกันจัดโครงวันรักต้นไม้ ประจำปี 2566 และร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อดำเนินงาน “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ระหว่างเจ้าอาวาสวัดหนองขุ่น เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ผู้นำชุมชนบ้านหนองขุ่น ในครั้งนี้ด้วย

20 ต.ค. 66