นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ ได้มอบหมายให้นายธิติกร สุระพินิจ รองนายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะ ได้มาร่วมพิธีวางพวงมาลา พร้อมกับส่วนราชการ – องค์กรเอกชน ตลอดจนภาคส่วนต่างๆ เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

23 ต.ค. 66