นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ กลุ่มอสม. กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน คณะวิทยากรจากโรงพยาบาลขามทะเลสอ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและจัดทำแผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

26 ต.ค. 66