นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล ได้ร่วมกิจกรรม “นายอำเภอ พาประชาชนเข้าวัด” ร่วมกิจกรรมทางศาสนาในวันธรรมสวนะ ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางศาสนาขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม ครั้งที่ ๑ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ร่วมกับส่วนราชการอำเภอขามทะเลสอ และ พี่น้องประชาชน

06 พ.ย. 66