นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ ร่วมกับพี่น้องชาวชุมชน ทั้ง 4 หมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันผัดหมี่ ส้มตำ ตลอดจนเกมนันทนาการ เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์ ให้เกิดขึ้นภายในชุมชนและรหว่างชุมชนทั้ง 4 หมู่บ้าน

26 พ.ย. 66