นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยภริยาคุณธันย์ชนก มะลิขาว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ได้มาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดหนองขุ่น

13 ต.ค. 60

นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยภริยาคุณธันย์ชนก มะลิขาว

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ได้มาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี

วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดหนองขุ่น