นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมกับ พี่ น้อง ชาวชุมชนในเขตเทศบาลฯ ได้จัดงานสืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยได้จัดให้มีการประกวดประดิษฐ์กระทง ประเภทความคิดสร้างสรรค์ และ ประเภทความสวยงาม

27 พ.ย. 66