นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน ได้ร่วมโครงการฝึกอบรมและเพิ่มศักยภาพประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 5 – 8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ จังหวัดระยอง

05 ก.พ. 67