นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน พนักงานเทศบาล ได้จัดประชุมประจำเดือน เมษาบย 2567 ครั้งที่ 4 / 2567

05 เม.ย. 67