นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ได้ร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมงานประเพณีวันสงกรานต์ โดยจัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและพิธีรดน้ำขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล

10 เม.ย. 67