นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะกรรมการกองทุน สปสช. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขามทะเลสอ ได้ไปจัดกิจกรรมในโครงการ รักเป็น ปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัย ฯ ณ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา

29 ส.ค. 60

นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะกรรมการกองทุน สปสช. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขามทะเลสอ ได้ไปจัดกิจกรรมในโครงการ รักเป็น ปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัย ฯ

ณ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา