นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง ได้ร่วมเปิดจุดบริการประชาชนร่วมกับ อำเภอขามทะเลสอ สถานีตำรวจภูธรขามทะเลสอ โรงพยาบาลขามทะเลสอ ฮุก 31 จุดบริการขามทะเลสอ อปพร.เทศบาลตำบลขามทะเลสอ หน่วยงานภาครัฐ – เอกชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่ น้อง ประชาชนทั่วไป ผู้เดินทางสัญจรในการเดินทางไปยังที่ต่างๆ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567

11 เม.ย. 67