นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ กองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยเด็กๆและเยาวชน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 18 – 19 เมษายน 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลฯ และ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ลำตะคอง และ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

19 เม.ย. 67