นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ คุณธันย์ชนก มะลิขาว ภริยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2567 โดยได้นิมนต์พระมาทำพิธีสวดและถวายภัตตาหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับหน่วยงาน

24 เม.ย. 67