นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ ได้มอบหมายให้นายธิติกร สุระพินิจ รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมพิธีสวดพระปริตร และเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในวันคลายวันประสูติ 29 เมษายน 2567

30 เม.ย. 67