นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน พนักงานเทศบาล ได้จัดประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2567 ครั้งที่ 6 / 2567

07 มิ.ย. 67