นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ ได้มอบหมายให้นายธิติกร สุระพินิจ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นผู้แทนของหน่วยงาน เข้าร่วมงานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอำเภอขามทะเลสอ ประจำปี 2567

11 มิ.ย. 67