นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน พนักงานเทศบาล ได้จัดประชุมประจำเดือน กรกฏาคม 2567 ครั้งที่ 7 / 2567

05 ก.ค. 67