นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคุณธันย์ชนก มิขาว ภริยา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ได้ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี ณ วัดหนองขุ่น และที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

12 ส.ค. 60

นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคุณธันย์ชนก มิขาว ภริยา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ได้ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี ณ วัดหนองขุ่น และที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ