นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ ประธานจัดงานการประกวดพระเครื่อง พระบูชา เหรียญพระคณาจารย์ท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

17 ก.ค. 60

นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ ประธานจัดงานการประกวดพระเครื่อง พระบูชา เหรียญพระคณาจารย์ท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ