นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะกรรมการชุมชน 8 ชุมชน ได้จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพด้านผู้นำแก่คณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2560 และการป้องกันเด็กจมน้ำ ตลอดจนช่วยกันพัฒนารอบอ่างเก็บน้ำหนองคู

29 มิ.ย. 60

นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะกรรมการชุมชน 8 ชุมชน ได้จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพด้านผู้นำแก่คณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2560

และการป้องกันเด็กจมน้ำ ตลอดจนช่วยกันพัฒนารอบอ่างเก็บน้ำหนองคู