นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ได้ไปร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กับทางโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2560

26 มิ.ย. 60

นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล

ได้ไปร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กับทางโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2560