นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ ได้มอบหมายให้นางวรินทร เสนพลกรัง รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ได้ไปร่วมจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

22 มิ.ย. 60

นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ ได้มอบหมายให้นางวรินทร เสนพลกรัง รองนายกเทศมนตรี

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ได้ไปร่วมจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ณ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามทะเลสอ