นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน พี่น้องชาวเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ได้จัดโครงการจัดงานสงกรานต์ ในวันที่ 12 เมษายน 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

12 เม.ย. 60

นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล

ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน พี่น้องชาวเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ได้จัดโครงการจัดงานสงกรานต์

ในวันที่ 12 เมษายน 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ