นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับพี่น้องชาวชุมชนทั้ง 8 ชุมชน ได้จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน 2560

08 ก.ย. 61

นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล

กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับพี่น้องชาวชุมชนทั้ง 8 ชุมชน

ได้จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน 2560