นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพกับชาวบ้านหนองคูในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดหนองคู อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

28 ต.ค. 59

นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพกับชาวบ้านหนองคูในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ณ วัดหนองคู อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา