นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) ณ ศาลาบำเพ็ญกุศลวัดหนองขุ่น อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

27 ต.ค. 59

นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) ณ ศาลาบำเพ็ญกุศลวัดหนองขุ่น อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา