นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ ร่วมกับอำเภอขามทะเลสอได้ต้อนรับคณะนักปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติในโครงการ โครงการ “สองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก”

23 พ.ย. 58

นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ ร่วมกับอำเภอขามทะเลสอได้ต้อนรับคณะนักปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ

ในโครงการ โครงการ “สองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก”