นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยภริยาคุณธันย์ชนก มะลิขาว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ได้มาร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ วัดหนองขุ่น ในวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561

06 ธ.ค. 61