นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมภริยาคุณธันย์ชนก มะลิขาว และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ร่วมกับพี่น้องชาวเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

12 ม.ค. 62