นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วย คุณธันย์ชนก มะลิขาว ภริยา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้ปกครอง ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562

09 ส.ค. 62