นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมคุณธันย์ชนก มะลิขาว มะลิขาวภริยา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ คณะกรรมการชุมชน ชมรมผู้สูงอายุ พี่ น้อง ชาวเทศบาลฯ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม โครงการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี (กิจกรรมออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้า) และพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลขามทะเลสอต้านยาเสพติดเกมส์ ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยได้รับเกียรติจากท่านประเสริฐ บุญชัยสุข อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มาเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้

16 ส.ค. 62