นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลฯ ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ โรงพยาบาลขามทะเลสอ เจ้าหน้าที่ฮุก 31 ได้จัดโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (การป้องกันเด็กจมน้ำอายุต่ำกว่า 15 ปี) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ ระหว่างวันที่ 19 – 22 สิงหาคม 2562

22 ส.ค. 62