นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขามทะเลสอ โรงเรียนผู้สูงอายุฯ ได้จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายแก่ผู้สูงอายุ และพิธีมอบใบเกียรติบัตรฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

23 ส.ค. 62