นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลฯ พี่ น้อง ชาวเทศบาลฯ ได้ร่วมกันจัดโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรในท้องถิ่นแบบยั่งยืนสู่เศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามทะเลสอ และ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (บ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลขามทะเลสอ) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562

29 ส.ค. 62