นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขามทะเลสอ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ได้จัดโครงการรักเป็น ปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และยาเสพติด ประจำปี 2562 ให้กับนักเรียนโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562

04 ก.ย. 62