นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคุณธันย์ชนก มะลิขาว ภริยา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พี่ น้อง ชาวชุมชนทั้ง 8 ชุมชน ได้จัดงานสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยประเพณีวันลอยกระทง (วันแรก) สำหรับการประกวดหนูน้อยนพมาศ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านวัชรพล โตมรศักดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา มาประเป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562

11 พ.ย. 62