นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคุณธันย์ชนก มะลิขาว ภริยา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พี่ น้อง ชาวชุมชนทั้ง 8 ชุมชน ได้จัดงานสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยประเพณีวันลอยกระทง (วันที่สอง) สำหรับการประกวดกระทงในช่วงเช้า เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562

11 พ.ย. 62