นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคุณธันย์ชนก มะลิขาว ภริยา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พี่ น้อง ชาวชุมชนทั้ง 8 ชุมชน ได้จัดงานสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยประเพณีวันลอยกระทง สำหรับการประกวดนางนพมาศ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านชนะ ธรณีทอง นายอำเภอขามทะเลสอ มาประเป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562

12 พ.ย. 62