นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ได้ไปร่วมกิจกรรมในโครงการประชาคมสุขภาพและจัดทำแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพในเขตพื้นที่ตำบลขามทะเลสอ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลขามทะเลสอ

20 ธ.ค. 62