นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคุณธันย์ชนก มะลิขาว ภริยา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ได้ร่วมกันจัดพิธีทำบุญสำนักงานฯ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับรับปีใหม่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562

25 ธ.ค. 62