นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลฯ ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฏร์รังสรรค์ โรงพยาบาลขามทะเลสอ ฮุก 31 จุดขามทะเลสอ ได้จัดโครงการอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันภัย ณ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์

08 มิ.ย. 61