นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการในเขตพื้นที่อำเภอขามทะเลสอ ฮุก 31 โคราช อปพร. ได้จัดพิธีเปิดจุดบริการประชาชนในช่วงของ 7 วัน อันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 27 ธ.ค. 62 – 2 ม.ค. 63 เพื่อรณรงค์ป้องกันอุบัติภัยทางถนน โดยได้รับเกียรติจากท่านชนะ ธรณีทอง นายอำเภอขามทะเลสอ มาเป็นประธานพิธีเปิดในครั้งนี้

27 ธ.ค. 62